Djela koja se odnose na posljednjih deset dana mjeseca Ramazana

Kupanje

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., se u mjesecu Ramazanu kupao svake noći u posljednjih deset dana.“[1]

Itikaf (boravak u džamiji posljednjih deset dana mjeseca Ramazana)

U djelu El-Kafi se prenosi od Halebija, a on od Imama Sadika, mir s njim: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana boravio u džamiji, gdje bi mu bio podignut šator od kamilje dlake; on bi mu se u potpunosti posvetio i držao bi svoju postelju neodmotanom.“ Neki su dodali: „I odvajao se od supruga“, pa je Ebu Abdullah (Imam Sadik), mir s njim, rekao: „Što se tiče odvajanja od supruga, toga nije bilo.“[3]

Ulaganje dodatnog napora u robovanju

U djelu Es-Sunenu-l-kubra se prenosi od Aiše: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., se u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana trudio više nego što se trudio u drugim danima.“[4]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Vjerovjesnik, s.a.v.a., budiše svoju porodicu u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana.“[5]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Kada bi nastupilo posljednjih deset dana mjeseca Ramazana Allahov Poslanik, s.a.v.a., bi mu se u potpunosti posvetio, povukao bi se od žena, bdio noću i samo bi se posvetio robovanju Bogu.“[6]

 

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Ikbal, sv. 1, str. 359.

 

[4] Es-Sunenu-l-kubra, sv. 4, str. 516, predaja 8561.

[5] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 161, predaja 795.

[6] El-Kafi, sv. 4, str. 155, predaja 3.

Pitanja i odgovori