Ubijanje (katl)

Zabrana ubijanja čovjeka

وَ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَـالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Onome koji hotimično ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kojem će vječno ostati; Allah će na njega srdžbu Svoju spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Na Dan stajanja Bog će najprije presuditi o ubistvima; dva sina Ademova će On zaustaviti i među njima presuditi; zatim će presuditi ubicama nakon njih dvojice, sve dok ne bude presudio i posljednjem od njih; nakon toga će dolaziti ljudi pa će doći ubijeni sa svojim ubicom, a iz lica će mu teći krv, i reći će: ‘Ovaj me je ubio.’ On će upitati: ‘Ti si ga ubio?’ I on neće moći nijednu riječ od Boga sakriti.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Propast čitavog svijeta je u Boga sigurno lakša od nevino prolivene krvi.“[3]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Neka vas nikako ne zavara onaj ko je moćan u ubijanju, jer on u Boga ima ubicu koji ne umire!’ Ashabi su upitali: ‘O Allahov Poslaniče, ko je ubica koji ne umire?’ Odgovorio je: ‘Vatra.'“[4]

Ono za što je dozvoljeno ubistvo

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Krv čovjeka muslimana koji svjedoči da nema boga, osim Boga, i da sam ja Božiji poslanik nije dopuštena, osim u tri slučaja: kada je čovjek bludničio nakon ženidbe – on će biti kamenovan; kada je čovjek krenuo ratovati protiv Boga Svevišnjeg i Njegova Poslanika – on će biti pogubljen, ili raspet, ili protjeran iz zemlje; kada je čovjek ubio drugog čovjeka – on će za njega biti ubijen.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije dopušteno ubijanje, osim u tri primjera: život za život, oženjenog bludnika i odmetnika od vjerovanja.“[6]

Zabrana samoubistva

وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

…I ne ubijajte se! Allah je zaista prema vama milostiv.[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko sam sebe zadavi – sam će sebe u Vatri zadaviti, a onaj ko sam sebe zbode – sam će sebe u vatri zbosti.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko se ubije bilo čime na Ovome svijetu, time će biti mučen na Dan stajanja.“[9]

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] En-Nisa, 93.

[2] El-Kafi, sv. 7, str. 271, predaja 2.

[3] Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 3, str. 293, predaja 6.

[4] El-Kafi, sv. 7, str. 272, predaja 4.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 87, predaja 367.

[6] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 90, predaja 382.

[7] En-Nisa, 29.

[8] Sahihu-l-Buhari, sv. 1, str. 459, predaja 1299.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 36, predaja 39965.

Pitanja i odgovori