Trpeljivost (hilm)

Vrijednost Trpeljivosti

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ

Ibrahim je, zaista, bio dobrodušan, sažaljiv i odan.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Poslat sam da budem trpeljivosti središte, znanju rudnik i strpljivosti dom.“[2]

Trpeljivost i znanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, ne može se sastaviti bilo šta s bilo čime da je bolje od trpeljivosti sa znanjem.“[3]

Osobina onoga ko nije trpeljiv

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije trpeljiv ko se lijepo ne druži s onim s kim se mora družiti, sve dok mu Bog ne dadne izlaz iz toga.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Hud, 75.

[2] Biharu-l-envar, sv. 71, str. 423, predaja 61.

[3] El-Hisal, str. 5, predaja 11.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 130, predaja 5815.

Pitanja i odgovori