Dobro i činjenje dobra

Najvrjednije dobro djelo

U djelu Kenzu-l-‘ummal se prenosi od Halida ibn Velida: „Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., je došao neki čovjek i upitao: ‘Koje dobro djelo je najvrjednije u Allaha?’ Odgovorio je: ‘Lijepa ćud, poniznost i strpljenje u iskušenju i zadovoljstvo odredbom.“[1]

Činjenjem dobra se osvajaju srca

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Srca su stvorena sklonim voljenju onoga ko im učini dobro i mržnji onoga ko im učini zlo.“[2]

Činjenje dobra onome ko čini zlo

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čini dobro onome ko je tebi učinio zlo!“[3]

Imam Ali, mir s njim, je rekao: „Uzeo sam sebi oružje Allahova Poslanika, s.a.v.a., pa sam na rukohvatu njegove sablje našao obješene izreke: ‘Obilazi onoga ko tebe ne obilazi, čini dobro onome ko tebi učini zlo i reci istinu makar bila protiv tebe!'“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 129, predaja 44154.

[2] Tuhafu-l-‘ukul, str. 37.

[3] Kenzu-l-fevaid, sv. 2, str. 31.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 238, predaja 44298.

Pitanja i odgovori