Nesreće

Ono što ublažava nesreće

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko se usteže od Ovoga svijeta lahko podnosi nesreće.“[1]

Imam Sadik, mir s njime, je rekao: „Kad budeš pogođen nesrećom, prisjeti se šta je zadesilo Allahova Poslanika, s.a.v.a., jer ljude nije nikada zadesilo nešto poput onoga što je njega zadesilo i neće ih nikada nešto slično ni zadesiti.“[2]

Sastavljenost lahkoće i teškoće

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Zaista, s teškoćom je lahkoća; zaista, s teškoćom je lahkoća![3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, o riječima Svevišnjeg: Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili…, rekao: „Teškoća neće savladati dvije lahkoće. (Zaista, s teškoćom je lahkoća; zaista, s teškoćom je lahkoća!)“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada bi došla teškoća i ušla u ovu rupu, došla bi sigurno lahkoća, ušla za njom i izbacila je.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najtjeskobnije je najbliže olakšanju.“[6]

Plakanje kod smrti djeteta i bližnjih

U djelu El-Emali Tusija se prenosi od Aiše: „Kada je umro Ibrahim (dijete Poslanikovo), Vjerovjesnik, s.a.v.a., je plakao tako da su mu suze tekle niz bradu. Neko je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, zabranjuješ plač, a ti plačeš?!’ Odgovorio je: ‘Ovo nije plač, ovo je samo milost, a ko nije milostiv, neće ni njemu biti ukazana milost.'“[7]

U zbirci Sunen Nesaija se prenosi od Ebu Hurejra: „Neko od roda Allahova Poslanika, s.a.v.a., je umro pa su se žene okupile i oplakivale ga. Tada im je Omer zabranjivao plač i tjerao ih je pa je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Ostavi ih, Omere, jer zaista oko suzi, srce je pogođeno, a rana je svježa!'“[8]

Nagrada za bol usljed gubitka djeteta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kome umre troje rođene djece pa se on bude nadao nagradi u Boga Višnjeg, obavezno mu pripada Džennet.“[9]

U djelu Musekkinu-l-fuad se prenosi od Kubejsa ibn Berma: „Sjedio sam kod Allahova Poslanika, s.a.v.a., kada mu je došla neka žena i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, moli Boga za mene jer mi djeca ne ostaju u životu!’ On, s.a.v.a., je upitao: ‘Koliko ti je djece umrlo?’ Ona je odgovorila: ‘Troje.’ Na to je on rekao: ‘Zaštitila si se od Vatre jakim zidom.'“[10]

Lijepo ponašanje unesrećenog

وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

…A ti obraduj strpljive, one koji, kada ih kakva nesreća zadesi, samo kažu: Zaista smo mi Allahovi i uistinu se Njemu vraćamo![11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, na unesrećene se spusti nesreća i oni se jako ožaloste, pa pored njih prođe prolaznik i kaže: ‘Zaista smo mi Allahovi i uistinu se Njemu vraćamo!’, pa njegova nagrada bude veća od nagrade onih koje je zadesila nesreća.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U riznice dobročinstva spada tajenje nesreće, bolesti i milostinje.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dva glasa Bog mrzi: jaukanje u nesreći i svirku u blagodati.“[14]

Saosjećanje sa unesrećenim

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko izrazi saosjećanje unesrećenom, ima nagradu poput njegove.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga koji izrazi saosjećanje svome bratu vjerniku u nesreći Bog Višnji će ogrnuti zelenim ogrtačem kojim će biti ukrašen na Dan stajanja.“[16]

Moljenje pri viđenju unesrećenog

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada ugledate iskušavane, zahvalite Bogu, ali da oni ne čuju jer će ih to rastužiti!“[17]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] Kenzu-l-fevaid, sv. 2, str. 163.

[2] El-Emali li-t-Tusi, str. 681, predaja 1448.

[3] El-Inširah, 5-6.

[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 14, predaja 2946.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 14, predaja 2947.

[6] ‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 291, predaja 161.

[7] El-Emali li-t-Tusi, str. 388, predaja 850.

[8] Sunenu-n-Nesai, sv. 4, str. 19.

[9] El-Hisal, str. 180, predaja 245.

[10] Musekkinu-l-fuad, str. 39.

[11] El-Bekare, 155-156.

[12] Ed-Da‘vat, str. 286, predaja 13.

[13] Ed-Da‘vat, str. 167, predaja 462.

[14] Tuhafu-l-‘ukul, str. 40.

[15] El-Kafi, sv. 3, str. 205, predaja 2.

[16] Musekkinu-l-fuad, str. 106.

[17] El-Kafi, sv. 2, str. 98, predaja 23.

Pitanja i odgovori