Zapreke blagoslovu

Loša djela

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kojem ga je darivao – sve dok se on sam ne promijeni – Allah sve čuje i sve zna.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neće ni u jednu kuću ući – a da je neće razoriti i bez blagoslova ostaviti – nijedno od četvero: izdaja, krađa, pijenje opojnih pića i blud.“[2]

Napuštanje naređivanja dobra i odvraćanja od zla

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ljudi će biti u dobru sve dok naređuju činjenje dobra i odvraćaju od činjenja zla i međusobno se potpomažu u dobročinstvu i u bogobojaznosti. A kada prestanu tako činiti, od njih će biti oduzeti blagoslovi i jedni druge će tlačiti pa im neće biti pomagača ni na Zemlji, ni na nebu.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada oni [zajednica Muhammedova, s.a.v.a.] napuste naređivanje činjenja dobra i odvraćanje od činjenja zla biće im uskraćen blagoslov Objave.“[4]

Omalovažavanje klanjanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., objašnjavajući nesreće koje će pogoditi nemarnog u njegovom klanjanju, rekao je: „Što se tiče onih na Ovom svijetu, prva je da će Bog dići blagoslov s njegova života, Bog će dići blagoslov iz njegove opskrbe, Bog Višnji će izbrisati biljeg dobrih s njegova lica, nijedan posao koji bude radio neće biti vrednovan nagradom, njegovo moljenje neće stići do neba, a šesta je da on neće imati udjela u moljenju dobrih robova.“[5]

Poricanje blagodati

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئـِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ

Allah navodi kao primjer grad, bezbjedan i spokojan, kojem je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah.[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog Svevišnji ima ljude koje posebno blagodatima obasipa zarad koristi ostalim ljudima. I On ih u njih zadržava sve dok ih oni dijele, a kada ih uskrate, On ih od njih oduzme i prenese drugima.“[7]

Iznevjeravanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Božija ruka je iznad ruku dvojice udruženih sve dok jedan drugoga ne iznevjeri. A kada jedan drugog iznevjeri, Bog diže Svoju ruku od njihovih ruku i blagoslov ode sa njih dvojice.“[8]

Blud

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U bludu je šest svojstava: od njih su tri na Ovom svijetu, a tri na Onom svijetu. Ona na Ovom svijetu odnose ljepotu, ubrzavaju kraj i prekidaju opskrbu, a ona na Onom svijetu su loš obračun, srdžba Milostivoga i vječni boravak u Vatri.“[9]

Laž

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Laž umanjuje opskrbu.“[10]

Uskraćivanje zekata

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada oni uskrate zekat, zemlja uskrati svoj blagoslov u usjevima, plodovima i svim mineralima.“[11]

Varanje muslimana

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Od onog koji prevari svoga brata muslimana, Bog će oduzeti blagoslov njegove opskrbe.“[12]

Zakletva pri prodaji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaklinjanje prodaje robu, a uništava blagoslov.“[13]

Izostavljanje spominjanja Boga pri jelu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada se postavi sofra okruži je četiri hiljade meleka pa kada čovjek izgovori: ‘Bismillahi!’ – meleki kažu: ‘Neka vas Bog blagoslovi u hrani vašoj!’, a potom kažu šejtanu: ‘Izađi, o razvratniče, jer ti nemaš nikakvu vlast nad njima!'“[14]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Enfal, 53.

[2] Sevabu-l-a‘mal, str. 289, predaja 1.

[3] Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 181, predaja 373.

[4] Tefsiru dževami‘i-l-džami‘, sv. 1, str. 470.

[5] Felahu-s-sail, str. 61, predaja 1.

[6] En-Nahl, 112.

[7] Tarihu Bagdad, sv. 9, str. 459, br. 5089.

[8] Džami‘u-l-ehadis li-l-Kummi, str. 141.

[9] El-Fakih, sv. 4, str. 367, predaja 5762.

[10] Mesavi-l-ahlak li-l-Haraiti, str. 58, predaja 117.

[11] El-Kafi, sv. 2, str. 374, predaja 2.

[12] Sevabu-l-a‘mal, str. 337, predaja 1.

[13] Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 735, predaja 1981.

[14] El-Kafi, sv. 6, str. 292, predaja 1.

Pitanja i odgovori