Zapreke ljubavi prema Bogu Višnjem

Najopasnija zapreka

Kur'an:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝ وَتَذَرُ‌ونَ الْآخِرَ‌ةَ

Uistinu! Vi ovaj prolazni svijet volite, a o onom drugom brigu ne vodite![1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ljubav za Ovim svijetom i ljubav prema Bogu se nikada ne mogu sastaviti u srcu!“[2]

Ono šta Bog mrzi 

Kur'an:

لَّا يُحِبُّ اللَّـهُ الْجَهْرَ‌ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّـهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Bog ne voli da se o zlu glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. – A Bog sve čuje i sve zna.[3]

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِى الْأَرْ‌ضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْ‌ثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Čim se neki od njih dočepa položaja, nastoji da nered na Zemlji izazove, ništeći usjeve i stoku. – A Bog ne voli nered.[4] 

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog mrzi prljavog i neurednog.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog voli dijeljenje, a mrzi škrtarenje.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog Višnji mrzi onoga koji jede preko sitosti, onoga koji je nemaran u poslušnosti Gospodaru svom, onoga koji napušta pravac Vjerovjesnika svoga, onoga koji prekrši svoje jamstvo, onoga koji mrzi potomstvo svoga Vjerovjesnika i onoga koji uznemirava svoje komšije.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najmrži govor Bogu Višnjem je da čovjek kaže drugom čovjeku: ‘Budi svjestan Boga!’, pa ovaj odgovori: ‘Brini se ti o sebi!'“[8]

U djelu El-Kafi Safvan ibn Mehran je prenio od Imama Sadika, mir s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „… Nema ničeg mržeg Bogu Višnjem u islamu od kuće koja se razruši razdvajanjem – razvodom.“ Potom je Ebu Abdullah, mir s njim, rekao: „Uistinu, Bog Višnji je o razvodu potvrdio i ponovio riječi da mrzi to razdvajanje.“[9]

Djelo najmrže Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema ničeg mržeg Bogu Višnjem od tvrdičluka i lošeg ponašanja. To zaista kvari djelo kao što sirće kvari med.“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Od Boga su najudaljenija dvojica: čovjek koji se druži s vladarima i podržava ih u nasilju koje zagovaraju, i učitelj djece koji ih ne smatra jednakim i ne boji se Boga u pogledu siročeta.“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu nema ničeg mržeg od puna trbuha.“[12]

Najmrži čovjek Bogu Višnjem

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu najmrži čovjek i od Njega u druženju najudaljeniji je nepravedan vladar.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bogu Višnjem je najmrži čovjek koji nepravedno razgoliti leđa muslimana (radi bičevanja).“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu Višnjem je najmrži onaj ko je tvrdica svojoj porodici.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bogu najmrži od robova Njegovih je vrlo opaki od čijeg imetka i poroda niko nije vidio nikakva dobra.“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bogu je najmrži onaj koga ljudi izbjegavaju zbog njegova jezika.“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Među vama su Bogu najmrži oni koji prenose tuđe riječi, koji braću razdvajaju i koji nevinima greške istražuju.“[18]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, najmrži Bogu Višnjem je čovjek koji oponaša loše djelo vjernika, a ne oponaša njegovo dobro djelo.“[19]

 
 
 
Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]El-Kijame, 20-21.

[2]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 122.

[3]En-Nisa, 148.

[4]El-Bekare, 204.

[5]Šu‘abu-l-iman, sv. 5, str. 168, predaja 6226.

[6]Nevadiru-l-usul, sv. 1, str. 326.

[7]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 87, predaja 44029.

[8]Šu‘abu-l-iman, sv. 1, str. 436, predaja 630.

[9]El-Kafi, sv. 5, str. 328, predaja 1.

[10]Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 51, predaja 19.

[11]Kenzu-l-‘ummal, sv. 16, str. 22, predaja 43761.

[12]‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 36, predaja 89.

[13]Sunenu-t-Tirmizi, sv. 3, str. 617, predaja 1329.

[14]El-Kafi, sv. 7, str. 260, predaja 2.

[15]El-Firdevs, sv. 1, str. 367, predaja 1482.

[16]Šu‘abu-l-iman, sv. 7, str. 177, predaja 9910.

[17]‘Avali-l-leali, sv. 1, str. 72, predaja 135.

[18]Medžme‘u-l-bejan, sv. 10, str. 500.

[19]El-Dža‘ferijjat, str. 197.

Pitanja i odgovori