Škrtost

One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.
Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.

Imam Ali, mir s njim: “Škrtost obuhvata sve slabosti, ona je povodac kojim škrtac biva usmjeren ka svakom zlu.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtost je sramota.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtost je košulja bijede.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtarenje u onome što imaš je loše mišljenje o Bogu.”

Imam Ali, mir s njim: “Ko škrtari u svom imetku ponizio se, a ko ne da od svoje vjere on se uzdigao.”

Imam Hasan, mir s njim, na očevo pitanje o škrtosti: “To je da ono u svojoj ruci smatraš velikim i cijenjenim, a ono što si udijelio propalim.”

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je škrtac onaj koji uskraćuje Božije pravo i udjeljuje, ali ne tamo gdje je pravo Božije.”

Imam Sadik, mir s njim: “Pohlepa je gora od škrtosti. Škrtac škrtari onim što je u njegovoj ruci, dok pohlepnik stremi i onome što je u rukama ljudi i onome što je u njegovim rukama. Njegova pohlepa ide dotle da ne ugleda kod ljudi ništa, a da ne poželi to posjedovati, bilo putem halala, bilo harama. On se ne zasićuje niti okorištava onim čime ga je Allah opskrbio.”

Imam Rida, mir s njim: “Škrtost uništava čast.”

Imam Hadi, mir s njim: “Škrtost je najniži moral.”

Škrtac

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Škrt čovjek je od svih ljudi najmanje bezbrižan.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtac je rizničar svojim nasljednicima.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtac ponižava svoga sagovornika, a uzdiže onoga koji ga se kloni.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtac nema prijatelja.”

Imam Ali, mir s njim: “Čudim se škrtici: požuruje siromaštvo koje bježi od njega, uništava bogatstvo koje ga traži, na Ovom svijetu živi kao siromah, a na Onom svijetu će mu biti obračunato kao bogatašu.”

Imam Ali, mir s njim: “Tvoja potreba kod škrtice hladnija je od studene zime.”

Imam Sadik, mir s njim: “Od svih ljudi škrtice bi najviše trebale drugima željeti da se obogate, jer kada se obogate, ljudi se suzdržavaju od njihovih imetaka.”

Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljno je škrtici loše mišljenje o njegovom Gospodaru. Udjeljuje samo onaj ko je siguran u nadoknadu.”

Pravi škrtac

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravi škrtac je onaj koji uskraćuje obavezni zekat u imetku, usteže se od udjeljivanja u svome plemenu, a rasipnik je u drugim slučajevima.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravi škrtac je onaj koji ne donese salavat na mene kada se spomene moje ime.”

Najškrtiji čovjek

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u onome čime ga je Uzvišeni obavezao.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u pozdravu.”

Imam Ali, mir s njim: “Najškrtiji čovjek je onaj koji je škrt prema samom sebi u imetku, a ostavlja ga nasljednicima.”

Imam Ali, mir s njim: “Veća je velikodušnost suzdržati se od onoga što je u rukama ljudi nego velikodušnost u davanju.”

Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, poslao je jednom čovjeku pet devinih tovara hurmi, pa mu je neko rekao: ‘Tako mi Allaha taj nije tražio od tebe i bio mu je dovoljan jedan od tih pet tovara!’ Na to mu Zapovjednik pravovjernih reče: ‘Neka Allah među vjernicima ne uveća broj ljudi kao što si ti. Ja dajem, a ti škrtariš!’”

Znak škrtosti

Imam Ali, mir s njim: “Izmišljanje izgovora znak je škrtosti.”

Imam Ali, mir s njim: “Škrtac pribjegava ispričavanjima i izgovorima.”

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

Pitanja i odgovori