Objašnjenje članka “Sakupljanje i objedinjavanje Kur'ana” objavljenog na portalu mullasadra.ba

U ime Allaha, Milosnika Svemilosnog!

Upućujemo iskren selam svim poštovanim sestrama i braći i ujedno se koristimo ovom prilikom da vam čestitamo blagoslovljeni rođendan Pečata poslanika Muhammeda, s.a.v.a.

Imajući u vidu nesporazume do kojih je došlo u vezi s člankom objavljenim na web-stranici Fondacije “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini pod nazivom Sakupljanje i objedinjavanje Kur'ana, smatrali smo da je potrebno da vam se obratimo u nekoliko rečenica, a kako bismo otklonili eventualne nejasnoće. 

Kao prvo, svaki razuman i pošten čovjek, kada pročita cijeli članak, vidjet će da se tamo apsolutno ne govori o iskrivljivanju Kur'ana. Ipak, draga braća su opet ukazala na “naše skrivene namjere i ciljeve”, a s obzirom na to da se namjere ne mogu dokazati, najbolje je sud o našim i njihovim namjerama prepustiti Allahu.

Drugo, budući da postoje jasne Božije riječi o čuvanju Kur'ana Časnog od svake vrste izmjene i iskrivljenja, skoro svi sunijski i šiijski učenjaci smatraju da je Kur'an potpun i sačuvan od svake vrste izmjene i iskrivljenja. Naravno, bilježenje ili nebilježenje povoda objave nekog ajeta ili pak redoslijeda sura u različitim mushafima (knjigama u kojima je zapisan kur'anski tekst) nešto je drugo i mi se nadamo da će uvaženi čitaoci obratiti pažnju na ovu činjenicu.

Treće, u svakom slučaju, rasprava o iskrivljivanju Kur'ana jedna je od laži i sumnji koje su kroz povijest islama uvijek bile aktualne. U tu laž su, nažalost, vjerovali i neki šiijski i neki sunijski učenjaci te bi se i za jedne i druge mogli navesti primjeri. S druge strane, srećom, i brojni šiijski i sunijski učenjaci kroz povijest islama napisali su mnogobrojne knjige i poslanice u kojima odbacuju to pogrešno vjerovanje. Naprimjer, allame Tabatabai u tefsiru El-Mizan i ajetullah Hui u El-Bejanu, knjizi koju je objavila Fondacija “Mulla Sadra”, čvrstim kur'anskim, hadiskim i racionalnim dokazima odgovaraju na razne sumnje koje se prenose u pogledu iskrivljenosti Kur'ana i odlučno ih opovrgavaju. Poglavlje iz knjige ajetullaha Huija,koje govori upravo o ovoj temi, možete pročitati ovdje. Na web-stranici Fondacije davno je objavljen još jedan članak sa sličnim sadržajem, u kojem se odbacuje iskrivljenje Kur'ana i da su naši prijatelji, umjesto traženja izgovora, samo malo tragali za odgovorom i istinom, mogli su ga naći i ovdje: Odbacivanje sumnje o izmjeni Kur'ana.

Isto tako, ukoliko to dragi čitaoci budu smatrali potrebnim, Fondacija “Mulla Sadra” je spremna organizirati javni seminar na temu “Sumnja u očuvanost Kur'ana, njen početak, njeni pobornici i dokazi koji je pobijaju” te pozvati profesore i učenjake iz raznih krajeva islamskog svijeta.

Na kraju, nije naodmet kazati da kada bi se muslimani i oni koji sebe smatraju sljedbenicima Poslanika koji je milost svjetovima bavili neprijateljima islama i muslimana makar onoliko koliko se bave drugim muslimanima, islamski svijet danas se ne bi nalazio u svim ovim nesrećama i međumuslimanskim sukobima, korisnim jedino njihovim zajedničkim neprijateljima.

Molimo Boga Milostivog da svim muslimanima podari uspjeha u djelovanju prema sunnetu Poslanika islama, hazreti Muhammeda, s.a.v.a.

 

23. 1. 2014.                                                         

Ured za odnose s javnošću Fondacije “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini

Pitanja i odgovori