Dova za djecu

Prikladno je da, pored lijepog odgoja i dobrostivosti, dovimo za svoju djecu, i to da učimo dovu koja nam je u vezi s tim prenesena od Imama Sedžada, mir neka je s njim:

Bože, budi mi dobrostiv preživljenjem djece moje, čineći mi ih boljim i dopuštajući da im se radujem!

Bože moj, učini mi živote njihove dugim, produlji mi rokove njihove, podigni mi najmanjeg od njih, ojačaj mi najslabijeg od njih, učini mi zdravim tijela njihova, vjersku predanost njihovu, i ćudoredne osobine njihove, učini ih dobrim u dušama njihovim, udovima njihovim, i svemu što me brine od stanja njihovog, i izlij mi na ruke moje opskrbu njihovu!

Učini ih krjeposnim, bojažljivim, pronicljivim, čujućim, i pokornim Tebi, volećim i dobrohotnim prema prijateljima Tvojim, i ustrajno opirućim i punim mržnje prema svim neprijateljima Tvojim! Amin!

Bože, njima ojačaj ruku moju, osnaži opterećena leđa moja, umnoži broj moj, uljepšaj prisutnost moju, sačuvaj uspomenu moju, nadomjesti me kad sam izvan kuće, pomozi mi u potrebama mojim, i učini da me vole, te odanim, bliskim, iskrenim, poslušnim, nikad neposlušnim, neučtivim, suprotstavljenim, ili prijestupnicima!

Pomozi mi u odgajanju njihovom, poučavanju njihovom, i mojoj dobroti njima, daj mi među njima od Sebe djecu mušku, učini to dobrim za me, i učini njih potporom meni u onom što od Tebe išćem!

Daj meni i potomstvu mom utočište od šejtana prokletog, jer stvorio si nas, zapovjedio nam, i zabranio nam, i dao nam da želimo nagradu za ono što si nam zapovjedio, i da se bojimo kazne za to! Odredio si nam neprijatelja koji spletkari protiv nas, dao mu vlast nad nama na način kojim nisi nama dao vlast nad njim, dopustio mu da boravi u grudima našim i teče u krvnim sudovima našim; on nije neoprezan, makar mi bili neoprezni; on ne zaboravlja, makar mi zaboravimo; nagoni nas da se osjećamo sigurni od kazne Tvoje i ispunjava nas strahom od drugih mimo Tebe.

Ako namjeravamo počiniti grijeh, ohrabruje nas da to i učinimo, a ako smo spremni izvršiti dobro djelo, odvraća nas od njega. Suprotstavlja nam se strastima, i sumnje uzdiže za nas. Ako nam obećava, laže, a ako podiže nade naše, ne ispunjava ih. Ako ne odvratiš od nas varke njegove, zavest će nas, a ako nas ne zaštitiš od pokvarenosti njegove, natjerat će nas da posrnemo.

Bože, zato porazi vlast njegovu nad nama vlašću Svojom, tako da ga odvratiš od nas učestalošću našeg moljenja Tebi, a mi ostavimo varku njegovu i budemo među onima koje si od grijeha sačuvao!

Bože, uslišaj svaki zahtjev moj, ispuni mi potrebe moje, ne uskrati mi odziv Svoj, kada si Sebe učinio odgovornim za to meni, ne zastri moljenje moje od Sebe, kada si mi naredio da ga učinim, i budi mi dobrostiv svime što će me popraviti u svijetu ovom i budućem, u svemu što zapamtim ili zaboravim, pokažem ili sakrijem, obznanim ili utajim.

U svemu tome smjesti me, mojim iskanjem od Tebe, među one koji popravljaju, one koji su uslišani kad od Tebe traže i od kojih nije ustegnuto kad povjerenje svoje polažu u Te, one naviknute da utočište u Tebe traže, one koji dobit stiču trgovinom s Tobom, one kojima je utočište dato moći Tvojom, one kojima je data opskrba valjana u obilju iz beskrajne darežljivosti Tvoje dobrotom i premilosnošću Tvojom, one koji dosegnu uzdizanje nakon poniženja Tobom, one kojima je dato utočište od zla pravdom Tvojom, one izbavljene iz nevolje milošću Tvojom, one oslobođene od potrebe nakon siromaštva imućnošću Tvojom, one sačuvane od grijeha, posrtanja, i prijestupa sviješću o Tebi, one uspješne u dobru, djelu pravednom, i ispravnošću pokornosti Tebi, one zaštićene od grijeha snagom Tvojom, ustezatelje od svakog čina nepokornosti prema Tebi, stanovnike u susjedstvu Tvome!

Bože, daj nam sve to Tvojim davanjem uspjeha i milosti Tvoje, daruj nam zaštitu od kazne goruće, i daj svim muslimanima, mušku i žensku, i svim vjernicima, mušku i žensku, slično onom što sam iskao od Tebe za se i djecu svoju, u sadašnjosti svijeta ovog i odgođenosti budućeg! Doista, Ti jesi Bliski, Odzivatelj, Svečujući, Sveznajući, Oprostitelj, Praštajući, Dobrostivi, Milostivi! I daj nam dobro u svijetu ovom, i dobro u svijetu budućem, i zaštiti nas od kazne u Vatri![1]

Učenje ove dove pored toga što je povod za duhovne blagodati, podučava i pravima i položaju roditelja.

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2018, prijevod: Muamer Kodrić

[1] Potpuna knjiga Sedžadova, dova 25, prijevod Rusmir Mahmutćehajić.

Pitanja i odgovori