Pravila druženja s ljudima

Imam Ali, mir s njim: “Družite se s ljudima na takav način da ako um­rete dok ste s njima – plaču za vama, a da ukoliko poživite – čeznu za vama.”[1]

Imam Ali, mir s njim, je govorio: “U srcu trebaš imati i pot­rebu za ljudima i spremnost da budeš bez njih. Potreba za njima je u tvome usrdnom govoru i srdačnom susretu, a bespotrebnost je u čis­toti obraza i čuvanju dostojanstva.”[2]

Imam Bakir, mir s njim: “Suživot je ispravnost stanja ljudi. Međusobno druženje je poput pune mjerice čije dvije trećine čini razumijevanje, a jedna trećina je praviti se da ne vidiš.”[3]

Način saobraćanja s porodicom

O vjernici, zabranjuje vam se da silom nasljeđujete žene, preko volje nji­hove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah dao veliko dobro.[4]

Imam Ali, mir s njim, u oporuci sinu Hasanu, mir s njim: “Nemoj da članovi porodice budu zbog tebe najnesretniji ljudi.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Muškarac u vođenju porodice treba imati tri stvari, makar mu ne bile po volji: lijepo ponašanje, darež­ljivost u granicama i neporočnu ljubomoru.”[6]

Šta je potrebno pri saobraćanju s ljudima

Poslanik, s.a.v.a.: “Uljepšaj ponašanje s onim s kojim se družiš, bit ćeš musliman.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Budite s ljudima jezicima svojim i ti­jelima, a udaljite se od njih srcima svojim i ponašanjem.”[8]

Imam Ali, mir s njim: “Svome bratu podaj svoju krv i imetak, ne­prijatelju pravednost i uljudno ponašanje, a dobrotu i vedrinu svim lju­dima.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Obaveži se na prijateljstvo i odredi sebi strpljenje spram uznemiravanja od strane ljudi.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se odnosi prema ljudima na način koji oni ne vole, govorit će o njemu ono šta ne znaju.”[11]

Imam Hasan, mir s njim: “Budi s ljudima onakav kakav želiš da oni budu s tobom.”[12]

Imam Sadik, mir s njim: “Ljubaznost prema ljudima predstav­lja trećinu pameti.”[13]

Imam Kazim, mir s njim: “Prijateljstvo prema ljudima je pola ra­zuma.”[14]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 10.

[2] Me‘ani-l-ahbar, 267/1.

[3] El-Bihar, 74/167/34.

[4] En-Nisa, 19.

[5] Nehdžu-l-belaga, oporuka 31.

[6] El-Bihar, 78/236/63.

[7] Emali-s-Saduk, 168/13.

[8] Gureru-l-hikem, 5071.

[9] El-Bihar, 78/50/76.

[10] Isto, 74/175/6.

[11] Isto, 75/151/17.

[12] A‘lamu-d-din, 297.

[13] Tuhafu-l-‘ukul, 366.

[14] Isto, 403.

Pitanja i odgovori