Mudžiza

Mudžiza je nadnaravno djelo koje Božijom voljom vrši čovjek koji tvrdi da je poslanik i pokazatelj je istinitosti njegove tvrdnje.
Definicija u sebi sadrži tri odrednice:
a)    postoje nadnaravne pojave koje se ne dešavaju posredstvom običnih i uobičajenih činilaca;
b)    neka od tih nadnaravnih djela poslanici vrše s posebnom dozvolom Uzvišenog Allaha;
c)    takvo nadnaravno djelo može biti znakom istinitosti tvrdnje o poslanstvu, a u tom slučaju označava se terminom mudžiza.

Pitanja i odgovori