Miris

Poslanik, s.a.v.a.: “Lijep miris jača srce i uvećava spolnu snagu.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se namiriše u ime Allaha, doći će na Sudnji dan a miris će mu biti ljepši od jakog mošusa, a ko se namiriše u ime nekog drugog, doći će na Sudnji dan zaudarajući jače od strvine.”[2]

Enes ibn Malik: “Poslanik, s.a.v.a. nije odbijao ponuđeni miris.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Miris je ljekovit.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Stavljanje mirisa je običaj posla­nički.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Poslanik, s.a.v.a., više je trošio na mirise nego na hranu.”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko se namiriše početkom dana, ra­zum će ga pratiti do večeri.”[7]

Imam Kazim, mir s njim: “Poželjno je da se čovjek svakod­nevno namiriše ugodnim mirisom. Ako nije u mogućnosti, onda svaki drugi dan, a ako ni ovo nije u mogućnosti, neka ne napušta miri­sanje petkom.”[8]

Imam Rida, mir s njim: “Stavljanje mirisa je poslaničko ponašanje.”[9]

Ženski miris

Poslanik, s.a.v.a.: “Ženski miris ima vidljivu boju, a prigušen miris, a muški miris nema boje, ali ima jasan miris.”[10]

Poslanik, s.a.v.a.: “Bludnica je svaka žena koja se namiriše i prođe pored skupine muškaraca da bi oni osjetili njen miris.”[11]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] El-Kafi, 6/510/3.

[2] El-Me­hadždžetu-l-bejda, 105/8.

[3] Sunenu-n-Nesai, 8/189.

[4] Nehdžu-l-belaga, mud­rost 400.

[5] El-Kafi, 6/510/2.

[6] Isto, 6/512/18.

[7] Isto, 6/510/7.

[8] Isto, 6/510/4.

[9] Isto, 6/510/1.

[10] Isto, 6/512/17.

[11] Sunenu-n-Ne­sai, 8/153.

Pitanja i odgovori