Jamčenje

Poslanik, s.a.v.a.: “Ruka je odgovorna za ono što uzme, sve dok se uzeto ne vrati.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Liječnik i veterinar moraju dobiti saglas­nost od roditelja ili vlasnika, u suprotnom su oni odgovorni prilikom moguće štete.”[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada unajmljenik ošteti i upropasti posao koji radi, odgovoran je za njega. Imam Ali je držao unajmljenike odgovornim.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada je zanatlija unajmljen, odgo­voran je za ono što uništi, bilo greškom, bilo namjerno.”[4]

Prilike kada su prihvatanje starateljstva i jamčenja pokuđeni

Imam Ali, mir s njim: “Ne jamči za ono što nemaš snage održati.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Starateljstvo je šteta, obeštećenje i ka­janje.”[6]

Štete prilikom korištenja i nadoknada

Imam Sadik, mir s njim: “Ako je onaj koji je uzeo nešto na korištenje pouzdan čovjek, a ono što je uzeo propadne, ne mora davati odštetu.”[7]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] Mustedreku-l-vesail, 17/88/20819.

[2] Isto, 14/37/16038.

[3] Isto, 14/37/16039.

[4] Isto, 14/37/16040.

[5] Gureru-l-hikem, 10176.

[6] El-Fekih, 3/97/3405.

[7] El-Kafi, 5/239/5.

Pitanja i odgovori