Razum i ljubav – Život i misao Mulla Sadraa Širazija

Ovaj sažeti uvid u život i djelo jednog od najvećih islamskih mislilaca donesen je pregledno u četiri poglavlja: u prvom je riječ o epistemologiji, u drugom o ontologiji, u trećem o antropologiji i u četvrtom o religiji. Istraživačima ove tematike koji žele otići dalje od velike koristi će biti iscrpan popis literature na kraju knjige.

Pitanja i odgovori