Odlike islamskih vladara

U islamskim tekstovima vladari i državni službenici su opisani određenim svojstvima, a na neka od tih svojstava ćemo ovdje ukazati:

  1. Težište na pravdi

Obratimo li pažnju na riječi Čistih, mir neka je s njima, u vezi s ovim, bit će sasvim jasno da ovo pitanje zauzima središnji položaj. Naime, u većini slučajeva za Imama i državne službenike veže se upravo svojstvo pravednosti. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Jedan trenutak pravednosti imama bolji je od sedamdeset godina ibadeta.”[1]

A Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, rekao je: “Pravednost je štit koji čuva vlasti.”[2]

Od Imama Ride, a.s, u vezi sa tajnom slijeđenja ulul-emra, prenosi se: “Ukoliko neko kaže: ‘Zašto je Bog odredio ulul-emra i svima naredio pokornost njemu?’, u odgovoru treba reći: ‘Iz mnogo razloga; jedan od njih je to što su ljudi ograničeni skupom treba i ne treba i naređeno im je da ne prekoračuju te granice, jer ih prekoračivanje tih granica čini kvarnim, ovo neprekoračivanje se ne provodi i nije postojano osim ukoliko Bog ljudima ne odabere pouzdanog valija kako bi ih on spriječio u prekoračenjima.’”[3]

  1. Prihvatanje odgovornosti

U islamskom poretku, svi društveni slojevi i klase moraju prihvatiti odgovornost u okvirima svog djelovanja, a to svojstvo je kad je riječ o vladarima i državnim službenicima od još većeg značaja. Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: “Znajte da ste svi čuvari i svi ste odgovorni u pogledu svojih obaveza, a vladari su čuvari ljudi i odgovorni su za one koji su im povjereni.”[4]

Od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., također se prenosi: “Svako ko preuzme na sebe vodstvo nekog naroda izaći će na Dan sudnji ruku vezanih oko vrata, pa ako je s ljudima postupao u skladu s naredbama Božijim, onda će ga Bog Slavljeni osloboditi, a ukoliko je bio nepravedan, bit će bačen u Džehennem. Kako je to loš povratak!”[5]

  1. Dobrohotnost prema narodu

Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, u jednom svom obraćanju kaže: “O ljudi, ja imam pravo kod vas, a i vi imate pravo kod mene. A vaše pravo kod mene jeste da budem dobronamjeran prema vama.”[6]

  1. Milostivost prema narodu

Imam Sedžad, mir neka je s njim, kaže: “Vladar prema narodu treba biti poput milostivog oca.”[7]

  1. Dobrostivost

Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, rekao je: “Najbolji vladari i državni službenici jesu oni kojima su data tri svojstva: dobrostivost, velikodušnost i pravednost.”[8]

  1. Skroman život

Skromno življenje vladara i državnih službenika razlogom je mira i pouzdanja islamskog ummeta u svoje vođe. Upravo zato Zapovjednik vjernika, mir neka je s njim, u jednom dijelu svog historijskog pisma Osmanu ibn Hunejfu, namjesniku u Basri, piše ovako:

“Znaj dobro da se Imam vaš (Ali ibn Ebu Talib) zadovoljava s dva pohabana komada odjeće od cijelog Ovog svijeta i s dva kruščića za obrok svoj. Znaj dobro da vi niste u stanju postupati ovako. Ali, pomozite mi ustezanjem od Ovog svijeta, naprezanjem osobnim, čestitošću i postojanošću. Jer – Tako mi Allaha! – ja nisam gomilao zlato nikakvo od vašega svijeta ovog, niti zgrtao obilni imetak njegov, niti skupljao drugu odjeću ikakvu osim dotrajalog ogrtača ovog, niti sam prigrabio pedalj zemlje njegove, niti sam uzeo od toga više nego što iznosi obrok magarice leđa nažuljanih.”[9]

 

 

Izvor: Dževadi Amoli, Ključevi života sv.3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2018, prijevod: Muamer Kodrić

[1] El-Kāfi, vol. 7, str. 175.

[2] Gureru-l-hikem, str. 340.

[3]Ujūnu ahbāri-i-Ridā, vol. 2, str. 100.

[4] Iršādu-l-kulūb, vol. 1, str. 184.

[5] El-Fekīh, vol. 4, str. 18.

[6] Nehdžu-l-belāga, Govor 34.

[7] El-Fekīh, vol. 2, str. 621.

[8] Tuhafu-l-‘ukūl, str. 319. 13

[9] Nehdžu-l-belāga, Pismo 45.

Pitanja i odgovori