Kuća

Prostor kuće

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Jedna od pojava koje predstavljaju sreću za čovjeka muslimana je prostrana kuća.”[1]

Imam Bakir, mir s njim: “Jedna od životnih nesreća je tijesna kuća.”[2]

Upozorenje na gradnju preko potrebe

Imam Ali, mir s njim: “Jedna od nevolja čovjeka jeste da sabire ono što neće jesti i gradi ono u čemu neće stanovati. Onda odlazi Uzvišenom Allahu a da ne ponese imetak i da ne prenese zdanje.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Svako zdanje za kojom nije postojala potreba na Sudnjem danu će predstavljati teškoću svome vlasniku.”[4]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko sagradi kuću iznad svojih potreba, na Sudnjem danu će biti obavezan da je nosi.”[5]

Prodaja kuće

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko proda kuću, pa za taj novac ne kupi nešto slično, u njemu neće imati blagoslova.”[6]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko od vas proda kuću ili imanje, neka zna da mu je imetak uprljan i da nema blagoslova ako novac ne utroši za nešto tome slično.”[7]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] El-Kafi, 6/526/7.

[2] Isto, 6/526/6.

[3] Nehdžu-l-belaga, govor 114.

[4] El-Kafi, 6/531/7.

[5] El-Mehasin, 2/446/2531.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 5440.

[7] Isto, 5441.

Pitanja i odgovori