Bradavice (izrasline)

Sa'dawayh ibn Abdullah prenio je od Ali ibn al-Nu'mana, od Abu al-Hasana al-Ride – mir neka je na nj – jednog od njegovih djedova da je Nu'man rekao:

“Rekoh Imamu: ‘Neka budem žrtvovan za tebe, imam toliko voljenog sina, a koji ne može izaći među narod zbog mnoštva bradavica po njemu. Molim te, o sine Allahova Poslanika, da me podučiš nečemu što će mu koristiti.’” A Imam odgovori: “Za svaku bradavicu uzmi 7 zrna ječma i prouči na svako sedam puta sljedeće ajete: Kada se Događaj dogodi – događanje njegovo niko neće poricati – neke će poniziti, a neke uzvisiti; kad se Zemlja jako potrese i brda se u komadiće zdrobe, i postanu prašina razasuta.(Kur'an, 56:1-6) A pitaju te o planinama, pa ti reci: ‘Go­spodar moj će ih u prah pretvoriti i zasuti, a mjesta na kojem su bile ravnom ledinom ostaviti, ni udubina ni uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti.’(Kur'an, 20:105-107).

Potom uzmi ječmeno zrno i natrljaj njime centar bradavice, potom sveži u komad novog platna i pričvrsti na jedan kamen i baci u zahod.”  Numan je kazao: “Učinio sam to i pogledao sam u njega. Tako mi Al­laha, sedmog ili osmog dana on je bio kao dlan moje ruke ili još čišći.” Neki od njih kažu da bi ga trebalo liječiti u vrijeme muhaqa,od 28. do 30. u mjesecu, to je vrijeme kada je mjesec skriven i ne može biti viđen. Ovo je najkorisniji način za liječenje.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori