Stid (haja’)

Vrijednost stida

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo i reče: „Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam napojio (stoku)!…[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Stid je u cijelosti dobro.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bestidnost se nije pojavila ni u čemu, a da ga nije unakazila, a stid se nije pojavio ni u čemu, a da ga nije ukrasio.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog voli stidnog i čednog, a mrzi bestidnog i oholog prosjaka.“[4]

Stid i vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, svaka vjera ima narav, a narav islama je uistinu stid.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Stid je sva vjera.“[6]

Ako se ne stidiš, čini šta hoćeš

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Od mudrih izreka vjerovjesnika, mir s njima, ostala je samo izreka ljudi: ‘Ako se ne stidiš, čini šta hoćeš!'“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Posljednje što su ljudi zapamtili od govora prvog vjerovjesništva jeste: ‘Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!“[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Kasas, 25.

[2] Me‘ani-l-ahbar, str. 409, predaja 92.

[3] El-Emali li-t-Tusi, str. 190, predaja 320.

[4] El-Emali li-t-Tusi, str. 39, predaja 43.

[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 119, predaja 5757.

[6] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 119, predaja 5761.

[7] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 56, predaja 207.

[8] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 122, predaja 5780.

Pitanja i odgovori