Svođenje računa sa samim sobom

Poticanje na svođenje računa sa samim sobom

يَـاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ لْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُم بِمَا تَعْمَلُونَ

O vi koji vjerujete, stalno Allaha na umu imajte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha stalno na umu imajte jer On dobro zna šta radite.[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najpametniji među pametnima je onaj koji svodi račun sa samim sobom i radi za ono poslije smrti; a najveći glupak je onaj ko slijedi svoju strast i od Boga očekuje da mu ispuni kojekakve želje.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svodite račun sa sobom prije nego vam račun bude svođen, mjerite sami sebi prije nego što vam bude mjereno i pripremite se za Najveće suđenje.“[3]

Naglašavanje svođenja računa sa samim sobom

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjek neće biti vjernik dok ne bude svodio račun sa sobom strožije od svođenja računa ortaka s ortakom i gospodara s njegovim robom.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čovjek neće biti među onim koji su svjesni Boga sve dok se ne bude obračunavao sa sobom strožije od obračunavanja ortaka s ortakom, pa tako znao odakle je ono što jede, ono što pije i ono što oblači: iz dopuštenog ili iz zabranjenog?“[5]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] El-Hašr, 18.

[2] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 69, predaja 16.

[3] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 73, predaja 26.

[4] Biharu-l-envar, sv. 70, str. 72, predaja 22.

[5] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 375, predaja 2661. 

Pitanja i odgovori