Lijepa ćud

Poticanje na lijepu ćud

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Islam je lijepa ćud.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijepa ćud je pola vjere.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijepa ćud vodi sa sobom dobro i Ovoga i Onoga svijeta.“[3]

U djelu Biharu-l-envar se prenosi od Džerira ibn Abdullaha: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., mi je rekao: ‘Zaista, ti si čovjek čije je stvaranje Bog uljepšao pa i ti uljepšaj svoju ćud!'“[4]

Blagodati lijepe ćudi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onoga ko uljepša svoju ćud Bog će uzdići na stepen postača klanjača.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijepa ćud učvršćuje ljubav.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijep osmijeh odnosi mržnju.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najpotpunijega vjerovanja među vjernicima je onaj među njima čija je ćud najljepša.“[8]

Objašnjenje pojma lijepe ćudi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovo je objašnjenje lijepe ćudi: zadovoljan je onim što je postigao od Ovoga svijeta, a ne ljuti se usljed onoga što mu izmakne.“[9]

U djelu Tenbihu-l-havatir se navodi: „Neki je čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., stao ispred njega i upitao: ‘O Allahov Poslaniče, šta je vjera?’ Odgovorio je: ‘Lijepa ćud’. Potom mu je prišao s njegove desne strane i upitao: ‘Šta je vjera?’ Odgovorio je: ‘Lijepa ćud’. Zatim mu je prišao s njegove lijeve strane i upitao: ‘Šta je vjera?’ Odgovorio je: ‘Lijepa ćud’. Tada je stao iza njega i upitao: ‘Šta je vjera?’ On mu se okrenuo i rekao: ‘Zar ne shvataš, vjera je da se ne ljutiš.“[10]

Štete ružne ćudi

فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ 

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine...[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ružna ćud kvari djelo kao što sirće kvari med.“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada mu je bilo rečeno: „Ta i ta posti danju i klanja noću, a ružne je ćudi, svojim jezikom uznemirava komšije“, rekao je: ‘U nje nema dobra, ona je od stanovnika džehennemske vatre.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, upitan o razlogu njegovih riječi nakon ukopa Sa'da ibn Muaza: „Zaista, Sa'da je zadesila nevolja“, rekao: „Da, on je bio lošeg ponašanja prema svojoj porodici.“[14]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 17, predaja 5225.

[2] El-Hisal, str. 30, predaja 106.

[3] El-Emali li-s-Saduk, str. 588, predaja 811.

[4] Biharu-l-envar, sv. 71, str. 394, predaja 63.

[5] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 71, predaja 328.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, str. 45.

[7] El-Kafi, sv. 2, str. 103, predaja 6.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 140, predaja 227.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 17, predaja 5229.

[10] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 89.

[11] Ali ‘Imran, 159.

[12] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 2, str. 37, predaja 96.

[13] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 90.

[14] El-Emali li-s-Saduk, str. 469, predaja 623.

Pitanja i odgovori