Nasljeđivanje i hrana roditelja

Uticaj porijekla

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Gledaj u kakvu majčinu utrobu ćeš položiti svoje dijete, jer zaista porijeklo ima uticaj!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ženite se iz dobrog roda, jer zaista porijeklo ima uticaj!“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dobro odaberite mjesto za svoje sjeme, jer zaista žene rađaju one slične njihovoj braći i sestrama!“[3]

Hrana roditelja

Djelovanje zabranjene hrane na novorođenče

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Abdullahu ibn Mesudu: „O sine Mesuda, ne jedi zabranjeno, ne oblači zabranjeno, ne uzimaj iz zabranjenog i ne budu neposlušan Bogu, jer je Bog Svevišnji rekao prokletom Iblisu: I zavodi glasom svojim koga možeš od njih, i potjeraj na njih svoju konjicu i pješadiju, i budi im ortak u imecima, i u djeci, i daji im obećanja – a šejtan ih samo obmanjuje.“[4]

Uticaj hrane trudnice na dijete u majčinoj utrobi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Dajite vašim trudnicama u hrani smolu trišlje, jer to povećava razum djeteta.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kad trudna žena jede bostan sa sirom, njezino novorođenče će biti lijepog lica i lijepe ćudi.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Hranite vaše trudnice dunjama jer će one uljepšati moral vaše djece.“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema u mene lijeka za porodilju kao što su svježe hurme, a ni za bolesnika kao što je med.“[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] Musnedu-š-šihab, sv. 1, str. 371, predaja 638.

[2] El-Firdevs, sv. 2, str. 51, predaja 2291.

[3] Tarihu Dimešk, sv. 52, str. 362, predaja 11068.

[4] El-Isra, 64; Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 354, predaja 2660.

[5] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 423, predaja 1439.

[6] Tibbu-n-Nebijj, str. 28.

[7] Ed-Da‘vat, str. 151, predaja 405.

[8] El-Firdevs, sv. 4, str. 85, predaja 6264.

Pitanja i odgovori