Moljenje hazreti Sedžada,a.s., kada se suočavao s tegobnom zadaćom ili kada se nesreća spuštala na nj, ili u vremenu nevolje

O Onaj Kojim se uzli neugodnosti odvezuju,

Onaj od Kojeg se prosi izlaz svježini olakšice,

ono što je nepopustljivo ponizuje se moći Tvojoj,

imeci su pripremljeni milošću Tvojom,

odluka postaje djelo snagom Tvojom,

i sve teče u skladu s voljom Tvojom,

    

Htijenjem Tvojim slijede zapovijed Tvoju

bez riječi Tvoje

i voljom Tvojom pokoravaju se zabranama Tvojim

bez zabrane Tvoje.

    

Ti si moljeni u tegobama

i utočište u nesrećama;

niko od njih nije odbijen dok Ti ne odbiješ,

niko nije udaljen dok Ti ne udaljiš.

Na me se spustilo, Gospodaru moj,

nešto čija me težina opterećuje,

i na me je palo

nešto čije me nošenje pritišće.

Snagom Svojom

sveo si to na me

i vlašću Svojom

okrenuo si to prema meni.

Niko ne može odnijeti ono što si Ti donio,

niko ne može skrenuti ono što si Ti okrenuo,

niko ne može otvoriti ono što si Ti zatvorio,

niko ne može zatvoriti ono što si Ti otvorio,

niko ne može olakšati ono što si Ti otežao,

niko ne može pomoći onome kojeg si Ti ostavio.

Zato blagoslovi Muhammeda i čeljad njegovu,

otvori za me, Gospodaru moj,

vrata olakšice milosnošću Svojom,

odvoji od mene vlast tegobe snagom Svojom,

dodijeli ljepotu pogleda Svog žaljenju mome,

daj mi da okusim slast dobrote u ovom što išćem,

daruj mi od Sebe milost i olakšicu okrepljujuću,

i odredi mi od Sebe izlaz brzi!

Ne odvrati me brigom

od vršenja dužnosti Tvojih

i djelovanja u skladu s načinom Tvojim.

Moja sposobnost je skučena, Gospodaru moj,

onim što je sišlo na me,

pa sam ispunjen brigom

nošenja onog što me zadesilo,

dok Ti imaš moć da otkloniš ovo što me pogodilo

i da odbiješ ovo u što sam zapao.

I učini to za me,

iako to ne zaslužujem od Tebe,

Imatelju Prijestolja moćnog! 

 

Izvor: Sahifa – potpuna knjiga Sedžadova

 

Pitanja i odgovori