Zauzimanje (šefa'at)

Vrste zauzimalaca

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Tri skupine će se zauzimati u Boga i biće im uslišano: vjerovjesnici, potom učenjaci, a potom mučenici (šehidi).“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, ja ću se na Dan stajanja zauzimati i biće mi uslišano, i Ali će se zauzimati i biće mu uslišano, i Poslanikova porodica (Ehli-bejt) će se zauzimati i biće joj uslišano.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Naučite Kur'an jer će on biti zauzimalac na Dan stajanja!“[3]

 

Zauzimanje Vjerovjesnika, s.a.v.a.

Kur'an:

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۝وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

Onaj svijet je, zaista, bolji tebi od Ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti![4]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kada stanem na mjesto pohvaljeno zauzimaću se za velike grješnike od mojih sljedbenika, pa će mi Bog uslišati zauzimanje za njih. Tako mi Boga, neću se zauzimati za onog ko je nanio nepravdu mome potomstvu!“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Svaki vjerovjesnik je imao moljenje kojim je molio, i iskao je nešto, a ja sam svoje moljenje sačuvao za zauzimanje za moje sljedbenike na Dan stajanja.“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moje zauzimanje će biti za velike grješnike od mojih sljedbenika. A što se tiče onih koji su činili dobro, pa nema nikakva razloga da im se išta prigovori!“[7]

Potreba prvih i posljednjih za zauzimanjem

Imam Bakir, mir s njim, kada mu je Ebu Ejmen rekao: „'O oče Džaferov, vi obmanjujete svijet i govorite: ‘Zauzimanje Muhammedovo, zauzimanje Muhammedovo!’, rasrdio se toliko da mu se lice namrštilo i uzviknuo je: ‘Teško tebi, o oče Ejmenov, obmanjuje li te ako su neporočni tvoj trbuh i tvoje stidno mjesto?! Kada bi ti vidio strahote Dana stajanja, ti bi sigurno zatražio zauzimanje Muhammeda, s.a.v.a.! Teško tebi, pa hoće li se on zauzimati, osim za onog koji je zaslužio vatru?!… Nema nikog od prvih i posljednjih, a da mu nije potrebno zauzimanje Muhammedovo, s.a.v.a., na Dan stajanja!'“[8]

 

Oni koji su lišeni zauzimanja

Kur'an:

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۝فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

„I Sudnji dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla!“ Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.[9]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Što se zauzimanja moga tiče, pa ono će biti za velike grješnike, osim mnogobožaca i nasilnika.“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Moje zauzimanje neće priskrbiti onaj ko nipodaštava svoje klanjanje, i on se neće primaći mome Vrelu, tako mi Boga, neće!“[11]

 

Oni koji su najbliži mome zauzimanju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, sutra će mi od vas biti najbliži i najzaslužniji moga zauzimanja onaj od vas koji je najiskrenijeg govora, koji najbolje izvršava povjerenje, koji je najljepše ćudi i koji je najbliži ljudima!“[12]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]El-Hisal, str. 156, predaja 197.

[2]Medžme‘u-l-bejan, sv. 1, str. 223.

[3]Musnedu ibn Hanbel, sv. 8, str. 273, predaja 22219.

[4]Ed-Duha, 4-5.

[5]El-Emali li-s-Saduk, str. 370, predaja 462.

[6]El-Hisal, str. 29, predaja 103.

[7]Ujunu ahbari-r-Rida, sv. 1, str. 136, predaja 35.

[8]Tefsiru-l-Kummi, sv. 2, str. 202.

[9]El-Muddessir, 46-48.

[10]El-Hisal, str. 355, predaja 36.

[11]El-Mehasin, sv. 1, str. 159, predaja 223.

[12]El-Emali li-s-Saduk, str. 598, predaja 826.

Pitanja i odgovori