Vjera (din)

Jednost zakona

Kur'an:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّـهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

On vam je propisao u vjeri ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: „Pravu vjeru održavajte i u tome se ne podvajajte!“ Teško je onima koji Allahu druge ravnim smatraju da se tvome pozivu odazovu. Allah odabire za Svoju vjeru onoga koga On hoće i upućuje u nju onoga ko Mu se iskreno obrati. [1]

Hadis:

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Zaista, Bog Višnji je dao Muhammedu, s.a.v.a., zakone Nuha, Ibrahima, Musaa i Isaa, mir s njima!“[2]

Poticanje na razumijevanje u vjeri

Kur'an:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Ne treba da svi vjernici idu u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kada im se vrate, da bi se Allaha pobojali! [3]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Teško svakom koji je predan Bogu (musliman), a koji u sedmici ne odredi jedan dan u kojem će se udubiti u spoznavanje svoje vjere i pitati o vjeri svojoj!“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sve ima svoj oslonac, a oslonac vjere je razumijevanje.“[5]

Osobine upućenog u vjeru

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nikada čovjek ne naraste u razumijevanju vjere, a da ne naraste u namjeri da radi više!“[6]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U razumijevanje čovjekovo spada da govori vrlo malo o onom što ga se ne tiče.“[7]

U djelu Biharu-l-envar stoji: „Prenosi se da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, s.a.v.a., da ga on podučava Kur'anu. Stigao je do riječi Višnjeg: Onaj ko bude učinio koliko i trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude učinio koliko i trun zla – vidjeće ga i rekao: ‘Dovoljno mi je ovo!’ i otišao. Tada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: ‘Otišao je čovjek koji je dobro upućen u vjeru.'“[8]

Poticanje na čuvanje vjere

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ako te zadesi iskušenje, založi svoj imetak za svoj život! Ako te iskušenje nadvlada, onda založi svoj imetak i svoj život za svoju vjeru, jer je lišen svega onaj ko je lišen svoje vjere, a upropašten je onaj čija je vjera upropaštena.“[9]

Lahkoća vjere

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „O ljudi, zaista je Božija vjera lahka!“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Olakšavajte, a ne otežavajte, naseljavajte, a ne rastjerujte!“[11]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bogu najdraža vjera je pravovjernost (hanifijjet). Kada vidiš da moji sljedbenici ne kažu nasilniku: Ti si nasilnik! – oni su prepušteni sami sebi.“[12]

Prihvatanje olakšica i onoga u čemu nema opterećivanja

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Uistinu, Bog voli da se koriste Njegove olakšice, kao što voli da se prihvataju Njegove odredbe.“[13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Držite se Božije olakšice koju vam je dao!“[14]

Moljenje za učvršćivanje srca u vjeri

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao u jednom od svojih moljenja: „O Učvrstioče srca, učvrsti naša srca u vjeri Tvojoj!“[15]

Osobine čuvara vjere Božije

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ne održava vjeru, osim onaj koji je čuva sa svih njezinih strana!“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, vjeru Boga Višnjeg neće pomoći, osim onaj koji je čuva sa svih njezinih strana!“[17]

Upozorenje na davanje mišljenja o vjeri bez znanja

Kur'an:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۝لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۝ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

A da je on o Nama kojekakve riječi iznosio, Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili i onda mu žilu kucavicu presjekli.[18] 

Hadis:

Imam Kazim, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Čuvajte se laganja na Boga!’ Neko je upitao: ‘A kako to, o Allahov Poslaniče?’ Odgovorio je: ‘Neko od vas kaže: ‘Bog kaže’, pa Bog odgovori: ‘Lažeš, Ja to nisam rekao!’, ili kaže: ‘Bog nije rekao!’, pa Bog odgovori: ‘Lažeš, Ja sam to rekao!'“[19]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najsmjeliji među vama u davanju mišljenja o vjeri je najsmjeliji od vas pri ulasku u Vatru.“[20]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]Eš-Šura, 13.

[2]El-Kafi, sv. 2, str. 17, predaja 1.

[3]Et-Tevbe, 122.

[4]El-Mehasin, sv. 1, str. 354, predaja 748.

[5]‘Avali-l-leali, sv. 4, str. 59, predaja 1.

[6]Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 45, predaja 5404.

[7]El-Emali li-t-Tusi, str. 622, predaja 1283.

[8]Biharu-l-envar, sv. 92, str. 107, predaja 2; Ez-Zilzal, 7-8.

[9]Kenzu-l-‘ummal, sv. 15, str. 933, predaja 43601.

[10]Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 47, predaja 5418.

[11]Ed-Durru-l-mensur, sv. 1, str. 465.

[12]Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 73, predaja 291.

[13]Tarihu Dimešk, sv. 54, str. 414.

[14]Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 34, predaja 5338.

[15]Kenzu-l-‘ummal, sv. 2, str. 196, predaja 3726.

[16]Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 84, predaja 5612.

[17]Kenzu-l-‘ummal, sv. 10, str. 171, predaja 28886.

[18]El-Hakka, 44-46.

[19]Me‘ani-l-ahbar, str. 390, predaja 31.

[20]Mun'jetu-l-murid, str. 281.

Pitanja i odgovori