Opće vjerovjesništvo

Filozofija vjerovjesništva

A – Poziv Bogu

Kur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْ‌سَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرً‌ا وَنَذِيرً‌ا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَ‌اجًا مُّنِيرً‌ا

O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao opominjača i da – po Njegovom dopuštenju – pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.[1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o svome imenu pozivatelj (da'i): „A što se tiče pozivatelja, pa ja zaista pozivam ljude u vjeru Gospodara moga!“[2] 

B – Oslobođenje ljudi

Kur'an:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Onima koji će slijediti Poslanika, Vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita, ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a odvraćati ih od odvratnih, koji će im lijepa jela dopustiti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i tegoba koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – postići ono šta budu željeli.[3]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada je u početku pozivanja okupio najuglednije od svoje porodice i objasnio im znak vjerovjesništva, rekao je: „O sinovi Abdulmuttaliba, uistinu, mene je Bog poslao ljudima općenito, i poslao me je vama posebno, pa mi je rekao: I opominji rodbinu svoju najbližu![4] Ja vas pozivam dvjema riječima koje su lahke na jeziku, a teške na tereziji, kojima ćete vladati nad Arapima i nearapima, poradi njih će vam se narodi pokoriti, one će vas u Džennet uvesti i od Džehennema sačuvati: pozivam vas svjedočenju da nema boga, osim Allaha, i da sam ja Allahov poslanik!'“[5] 

C – Čišćenje morala i podučavanje Kur'anu i mudrosti

Kur'an:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog između njih, koji će im ajete Tvoje učiti i Knjizi ih i mudrosti podučiti i očistiti ih, jer Ti Si, uistinu, Silni, Mudri![6]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Poslat sam samo da upotpunim plemenitosti ćudi.“[7]

Kur'an:

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

O poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. – A Allah je silan i mudar.[8] 

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog vam je poslao poslanike da bi imao potpun dokaz protiv Svojih stvorenja i da bi Njegovi njima bili svjedoci protiv njih. I odaslao im je vjerovjesnike, koji su radosne vijesti i opomene donosili, da onaj ko bude stradao, strada s očitim dokazom Istine, a da onaj ko bude ostao živ, živi s očitim dokazom Istine, i da ljudi saznaju o Gospodaru svom ono šta nisu znali, pa da Ga priznaju s Gospodstvom Njegovim, nakon što su poricali i da vjeruju u jednost i jedinost Njegovu u Božanstvu, nakon što su druge bogovima smatrali.“[9]

 

Ono što je preneseno o broju vjerovjesnika, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Višnji je stvorio stotinu dvadeset četiri hiljade vjerovjesnika. Ja sam od njih najčasniji u Boga, ne hvaleći se. Bog Višnji je stvorio stotinu dvadeset četiri hiljade oporučenika; Ali je od njih kod Boga najčasniji i najbolji.“[10]

U djelu El-Hisal se prenosi od Ebu Zerra: „Ušao sam kod Allahovog Poslanika, s.a.v.a., koji je sam sjedio u džamiji, i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika?’ Odgovorio je: ‘Stotinu dvadeset četiri hiljade.’ Upitao sam: ‘Koliko je među njima poslanika?’ Odgovorio je: ‘Tri stotine trinaest, svih zajedno.’ Upitao sam: ‘Ko je bio prvi vjerovjesnik?’ Odgovorio je: ‘Adem.’[11]

 

Očevi vjerovjesnika, mir s njima

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Došao sam putem braka, a ne vanbračnim putem, sve od Adema ništa me nije dotaklo od razvrata ljudi paganstva. Ja sam došao od čistote njegove.“[12]

 

Osobine vjerovjesnika, mir s njima 

Kur'an:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

„Ja vam dostavljam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam pouzdan savjetnik.[13]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nama, skupinama vjerovjesnika, naređeno je da ljudima govorimo kako oni mogu razumjeti.“[14]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog nije poslao nijednog vjerovjesnika a da on ne bijaše mladić.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U nas, skupina vjerovjesnika, spavaju naše oči, ali ne spavaju srca naša.“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U moral vjerovjesnika i iskrenih spada nasmijano lice kada se uzajamno pogledaju i rukovanje kada se susretnu.“[17]

 

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1]El-Ahzab, 45-46.

[2]Me‘ani-l-ahbar, str. 52, predaja 2.

[3]El-A‘raf, 157.

[4]Eš-Šu‘ara, 214.

[5]El-Iršad, sv. 1, str. 49.

[6]El-Bekare, 129.

[7]Es-Sunenu-l-kubra, sv. 10, str. 323, predaja 20782.

[8]En-Nisa, 165.

[9]Et-Tevhid, str. 45, predaja 4.

[10]El-Emali li-s-Saduk, str. 307, predaja 352.

[11]El-Hisal, str. 524, predaja 13.

[12]Et-Tabekatu-l-kubra, sv. 1, str. 60.

[13]El-A‘raf, 68.

[14]El-Kafi, sv. 1, str. 23, predaja 15.

[15]Kenzu-l-‘ummal, sv. 11, str. 475, predaja 32233.

[16]Isto, str. 425, predaja 31993.

[17]Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 29.

Pitanja i odgovori