Razboritost

Mi smo za Džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni pameti imaju – a njima ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori – oni su zaista nemarni.[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije slijep onaj kojem su oslijepile oči, već je slijep onaj kojem je oslijepila pronicljivost.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Nema koristi od pogleda oka kada oslijepi pronicljivost.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Razborit čovjek je onaj koji nakon što čuje razmišlja, nakon što pogleda vidi, koristi se poukama, a potom se kreće jasnim putem izbjegavajući tako pad u provaliju.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Gledanje nije očima, jer oči ponekad obmanu čovjeka, ali razum ne obmanjuje onoga koji traži njegovu pomoć.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Gubitak vida lakši je od gubitka pronicljivosti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Najrazboritiji od ljudi je onaj koji vidi svoje nedostatke i prolazi se svojih grijeha.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 

[1] El-A‘raf, 179.
[2]Kenzu-l-‘ummal, 1220.
[3]Gureru-l-hikem, 9972.
[4]Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 9/158.
[5]Isto, 19/173.
[6]Gureru-l-hikem, 6536.
[7]Isto, 3061.

Pitanja i odgovori