Blagoslov

I učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da dok sam živ namaz obavljam i zekat udjeljujem.[1]

Imam Sadik, mir s njim, o riječima Božijim: Učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim: “Znači, mnogo korisnim.”[2] 

A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vagajte vašu hranu, jer blagoslov je u izmjerenoj hrani.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Blagoslov ima deset dijelova: devet ih je u trgovini, a jedan preostali je u kožarstvu.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su stvari od kojih će se kuća srušiti i neće biti obnovljena sa blagoslovom ako samo jedna od njih u nju uđe: pronevjera, krađa, uzimanje alkohola i blud.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Pravdom se nekoliko puta uvećava blagoslov.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Kad se pojave zlodjela, uzdignu se blagoslovi.”[8]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Merjem, 31.
[2] El-Kafi, 2/165/11.
[3] El-A‘raf, 96.
[4]Kenzu-l-‘ummal, 9434.
[5]El-Bihar, 103/5/13.
[6]Isto, 79/19/4.
[7]Gureru-l-hikem, 4211.
[8] Isto, 4030.

Pitanja i odgovori