Historija islamske kulture i civilizacije

Ova knjiga predstavlja pokušaj da se predstave najznačajnije komponente islamske kulture i civilizacije, koja je nastala zahvaljujući rukama vrijednih muslimana, koja se uzdigla zahvaljujući idejama islamskih mislilaca i koja se širila u okrilju islamske sloge. Vrijedni temelj islamske civilizacije i kulture čije osnovne sastavnice (moral, nauka, politika, zakoni…) počivaju na osovini vjere islama, kur’anskim učenjima i uvažavanju života Božijeg Poslanika i Ehli-bejta je veoma brzo ovu civilizaciju uzdigao na pijedestal veličine i dostojanstva tako da su sve potonje civilizacije koristile mrvice s njene trpeze. Drugim riječima, jedinstvena dostignuća ove civilizacije, koja su stoljećima za potlačene narode predstavljala izvor ponosa, veoma brzo su prešla u nemuslimanske zemlje i postala osnova intelektualnog uzdizanja i naučnog napretka ljudi tih zemalja. Tolerantni duh islama uz krilatice o bratstvu i srčanoj jednakosti okupio je ljude umorne od nepravde i okončao vladavinu dekadentnih civilizacija, tako da osim dijela običaja i obreda iza njih nisu ostale nikakve građevine i zdanja. Na taj način islamska civilizacija je postala začudan fenomen.

Pitanja i odgovori