Španija

“To što me optužuju da sam primio islam meni predstavlja čast koju sam krunisao činom da sam se prozvao Šejhom Zejdinom!”
Frančesko Kodira Sajdin

Ime mu je Frančesko Kodira Sajdin (Francesco Kodira Saidin). Rođen je 1836. u Honzu, koji pripada Aragonu.
Učio je i naučio četiri jezika. Arapski je poznavao izvanredno, u smislu čitanja, pisanja i govorenja, budući da je živio na sjeveru Afrike, među ljudima koji su govorili arapskim, tako da ga je odlično govorio. Služenje arapskim jezikom bila je jedna od njegovih važnih odlika. Potom je postao šefom katedre za arapski jezik na Madridskom univerzitetu. Predano je proučavao povijest islama i islamsku kulturu. Osnovao je špansku arapsku biblioteku i bio je utemeljitelj Škole španskih orijentalista, postavši tako i njihovim prvakom. Biran je za člana Historijske akademije i člana Pariško-azijskog društva.
Istinski je volio islam, arapski jezik i Arape do mjere da je sam sebe prozvao Šejh Frančesko Kudara Zejdin. Kažu da je prihvatio i islam kao svoju vjeru. Svoje bavljenje islamom obznanio je u knjizi Renesansa islamske književnosti, te u tekstovima koje je napisao za Arapsku enciklopediju, u kojima je pisao o književnicima i velikanima islama u Egiptu. Tome treba dodati i rukopise koje je obradio, uključujući i njihovo prevođenje, te neke davnašnje spomenike arapske kulture. Vremenom je izrastao u vodećeg španskog orijentalistu.
O islamu kaže:
“Islam će ući među sve ljude. Allah je čovjeka stvorio pripravnim za islam. Onoga koga Allah zavoli, On ga uputi u islam. Moj Gospodar je mene zavolio pa me je naputio u islam. Upoznao sam islam i temeljito ga proučavao s ljubavlju, sve do obredoslovlja, i sa potpunom predanošću u svakoj pojedinoj sastavnici. To što me optužuju da sam primio islam meni predstavlja čast, koju sam krunisao činom da sam se prozvao Šejhom Zejdinom. U islamu sam našao potpuno ispravan život. To je ono što u sebi sadrži Kur'an i to je ono što nekog od vjernika čini svijetlim znamenom – kakav je bio Muhammed, koji je i danas svjetionik.
Islam nadolazi i pored svih prepreka koje se stavljaju preda nj, ali trebaju mu istinski pozivači, koji će njegova učenja predstavljati ljudima djelom i s ljubavlju!”
Šejh Frančesko Kuduru Zejdin, ili Frančesco Kudira Sajdin, umro je 1917. godine.

“Islam i Poslanik u očima drugih”

Ahmed Hamid

Pitanja i odgovori