Čistoća u islamu

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Tri osobine Uzvišeni Bog voli kod ljudi: sažetost u govoru, kratkoću spavanja i umjerenost u hrani, dok tri ne voli: brbljavost, pretjerano spavanje i prejedanje.” (Isna ‘ašarijja, str. 92.)

Božiji Poslanik s.a.v.a., kaže: “Čistite se svim čim možete. Zaista, Allah je utemeljio islam na čistoći i u Džennet će ući samo oni koji su čisti.” (Kenzu-l-‘ummal, 26002.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Pretjerivanje u hrani uzrokuje mnoge bolesti.” (Gureru-l-hikem, str. 359.)

Imam Musa ibn Dža'fer, a.s., kaže: “Postoji pet sunneta za glavu i pet za tijelo. Sunneti u pogledu glave su: pranje zuba, podrezivanje brkova, češljanje kose i ispiranje usta i nosa. Sunneti u pogledu tijela su: sunnećenje, uklanjanje stidnih dlaka, depiliranje pazuha, obrezivanje noktiju i čišćenje spolnih organa.” ( El-Hisal, str. 125.)

Imam Ali, a.s., rekao je Hasanu: ”Hoćeš li da te podučim četirima stvarima, pa da nikad ne zatrebaš liječnika?” Odgovorio je: “Da.” Onda Imam Ali, a.s., je rekao: “Jedi samo kada si gladan, sofru napuštaj dok još imaš apetita, prožvači dobro hranu i kada želiš na spavanje obavi nuždu. Ako se budeš ovoga pridržavao nikad nećeš imati potrebu za liječnikom.” ( Vesa’ilu-šši’a, sv. 24, str. 2 )

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

 

 

Pitanja i odgovori