Razvod i njegove posljedice

Bog Uzvišeni kaže: Kada se od žena razvedete i potom one dočekaju propisano vrijeme, onda ih zadržite onako kako pravično je; ili ih otpremite također onako kako pravično je; ne zadržavajte ih nanoseći im štete zato da granice prekoračite, jer ko tako čini – sam sebi učinio je nasilje, i ne izvrgavajte ruglu Allahove ajete, već se na Allahovu blagodat prema vama podsjećajte, te na Knjigu i Mudrost koje spustio vam je da vas time posavjetuje; Allaha se bojte, znajući da Allah može učiniti sve. (Baqare, 231)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ženite se, ali se ne rastavljajte, jer se Božije Prijestolje potrese zbog razvoda.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 22, str. 9.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Bog Uzvišeni voli kuću u kojoj se održava svadba, a mrzi kuću u kojoj se odvija razvod, jer Bogu ništa nije tako mrsko kao razvod.” (El-Kafi, sv. 6, str. 54.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista, Bog Uzvišeni mrzi svakog među muškaracima i svaku među ženama koji se žene i udaju zbog užitka.” (El-Kafi, sv. 6, str. 54.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Žena iz mog Ummeta, koja se strogo pridržava četiri stvari koje slijede, zaslužuje Džennet: čuva svoju čednost, poslušna je mužu, obavlja pet obaveznih namaza i posti mjesec ramazan.” (Biharu-l-envar, sv. 104, str. 107.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori