Grijeh i njegove posljedice

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne gledaj u malehnost grijeha, nego gledaj kome si grijeh počinio.”(Biharu-l-envar, sv. 77, str. 79.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko od vas želi da zna kakav mu je položaj kod Allaha, neka pogleda kakav je Allahov položaj kod njega dok čini grijehe. Takav je i njegov položaj kod Allaha, Hvaljenog i Uzvišenog.”(Biharu-l-envar, sv. 70, str. 18.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Zar ne znate da su vaša djela predočena Poslaniku, s.a.v.a.? Kada Poslanik, s.a.v.a., vidi u vašim djelima grijeh postaje uznemiren. Zato ne vrijeđajte Božijeg Poslanika, s.a.v.a., nego ga zadovoljite.”(El-Kafi, sv. 1, str. 219.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Neopraštanje je najgori od nedostataka i požurivanje u osveti je među najvećim grijesima.”(Gureru-l-hikem, str. 235.)

Asbag ibn Nubata prenosi od Imama Alija, a.s., da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Kada Uzvišeni Allah spusti Svoju srdžbu na neki narod, a ne spusti s njom i kaznu, onda će njihove cijene porasti, njihov životni vijek će se skratiti, njihova trgovina neće ostvarivati zaradu, njihovo voće neće rađati obilno, njihove rijeke neće biti pune, kiše će im bit zaustavljene i poroci će ovladati njima.”[1](El-Hisal, sv. 2, str. 360)

Ebu Džafer, a.s., kaže da je pronašao u knjizi Imama Alija, a.s., da je Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Kada se u društvu pojavi blud, broj iznenadnih smrti se poveća, a kada se zakida pri mjerenju Uzvišeni Allah kažnjava sušom i manjkom. Kada ljudi prestanu davati zekat zemlja zaustavi svoje blagodati u usjevima voća i rudama. Kada ljudi nepravedno presuđuju, pomažu u činjenju nepravde i nasilja. Kada krše svoja obećanja Gospodar postavi njihove neprijatelje kao vladare nad njima. Kada prekidaju veze sa rodbinom, vlasništvo nad imovinom pada u ruke pokvarenjaka. Kada ne budu upućivali na dobro, a odvraćali od zla i ne budu slijedili izabrane od mog Ehli-Bejta, Bog će postaviti poročne da njima vladaju i u takvom stanju njihovi dobri činit će dove, ali im dove neće biti primljene.”(Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 630.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Suze neće presušiti, osim zbog tvrdoće srca, i srca neće otvrdnuti, osim zbog mnoštva grijeha.”(Biharu-l-envar, sv. 70, str. 55.)

Bog Uzvišeni rekao je poslaniku Davudu, a.s.: “O Davude! Prenesi dobre vijesti griješnicima o veličini Moje sveobuhvatne milosti, koja obuhvata sve, kako ne bi gubili nadu u Moju milost, i obavijesti iskrene o Mojoj srdžbi, kako ne bi bili ponosni na svoju pokornost, jer ponos uzrokuje oholost, a oholost je najveći grijeh.” (Isna ‘ašerijja, str. 59.)


[1] Napomena: Sadržaj ove predaje ukazuje na to da će ovakav narod – ako ne bude uništen razornom kaznom – biti osuđen na sedam nesreća zbog činjenja grijeha.

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori