1. Interesuje me koje sunijske zbirke hadisa šije prihvataju a koje ne, i ako može ukratko razlozi toga, ako može govor sunijek i šiitske uleme po ovom pitanju.
2. Koje su najvjerodotojnije šiitske zbirke hadisa i ako možete da navedete govor šiitske i sunijske uleme oko vjerodostojnosti istih.

Napomena: Podtaknut sam na ovo pričom da šije ne prihvataju i ne priznaju hadise koji su zabilježeni u zbirkama čiji su autori sunije, tako sam čuo npr. da ne prihvataju “Buhariju”, tj. njegov Džamius-sahih koja je kod kod sunija najvjerodostojnija hadiska zbirka.

A vidio sam da odgovorima na vasoj stanici koristite hadisima iz Tirmizija i nekih drugih sunijskih zbirki.

Unaprijed se zahvaljujem na eventualnom odgovoriu na ovo pitanje!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021