Inat ili neznanje, uzrok razdora u islamu, autoritet, materijalizam i paganska vjerovanja, podjela na mezhebe – da li je to bilo potrebno kad se zna šta svijetli Kur'an nalaže, voljeni Pejgamber, s.a.v.s. i njegov Ehli-bejt? Čemu podjela? Zašto razdor? Ne mora čovjek biti ni sunija, ni šija da bi shvatio istinu, sve je objašnjeno u Časnom Kur'anu. Pa zar u vrijeme tehnologije i intelekta treba prkositi znanju? Ono što nas udaljava od istine i savršenstva kao ljudi u vjeri na šta nas upućuje bezbroj hadisa našeg voljenog Pejgambera, s.a.v.s, i njegove svete porodice, Allah dragi blagoslovio sve njih i one koji ih slijede. Ne zamjerite mojoj malenkosti i ahlaku koji rezonira sa velikim poštovanjem za ljude koji shvataju i slijede Pravi put. Molim Vas za mišljenje. Puno selama i dova.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021