0 Comments

Selam alejkum.

Prije nego postavim pitanje, upućujem Vam čestitke onome što ste do sada uspjeli ostvariti.

Pitanje: Da li se u islamskoj filozofiji (posebno ciljam na Mulla Sadru i Allamu Tabatabaija) razmatra i vodi diskusija o vezi između duše i razmišljanja? Da li se govori o tome gdje se rađa misao? Da li je to u duši, u mozgu ili u oboje? Ukoliko se došlo do odgovora na ovo pitanje, na kojim temeljima tj. argumentima je zasnovan?

Zato bih Vas zamolio da objasnite naučne temelje na kojima se gradi odgovor na ovo pitanje. Nakon dugotrajnih iščitavanja i upoređivanja, još uvijek nisam uspio odrediti granicu između determinacije i slobodne volje – jednostavno mi nije jasno gdje se ona nalazi. S jedne strane postoji stav šijskih učenjaka koji je diskutabilan, a riječ je o emr bejne-l-emrejn, kojim se u potpunosti ne prihvata determinacija, ali s druge se strane ne određuje ni granica slobode. Pored ovoga, neki ukazuju na to da Allah određuje glavne odrednice života (što miriše na determinaciju) zatim se između dvije određene, tj. prisiljene tačke daje mogućnost na slobodni pokret (ovo ukazuje na slobodu volje). Ovo me pitanje jednostavno zaokupilo, jer ukoliko ne budemo mogli stići do onog pravog, dubokog i jedinog značenja (džebra i ihtijara), neizostavno je da Božija pravda postane upitna.

Želio bih, uvaženi profesore Eydi, ako je to moguće, a siguran sam da vi to možete, da mi što je moguće bolje razjasnite ovo pitanje, te da mi na taj način pomognete da stignem do onoga što mi je cilj s ovim pitanjem, tj. do tačnog razumijevanja determinacije i slobode volje, a zahvaljujući tome da mi se učvrsti vjerovanje u Božiju pravdu.

Ovo mi je pitanje veoma važno, jer ukoliko na temelju određene i jasne definicije determinacije i slobode volje, shvatimo i povjerujemo u Božiju pravdu, na taj će nam način biti riješena sva pitanja u vezi sa razlogom i filozofijom Božijeg stvaranja.

Pretpostavljam da vam je vrijeme dragocjeno i da ga nemate toliko na raspolaganju da bi ga rasipali, ali molim Vas, da u ime Allaha, što prije odgovorite na moje pitanje, mislim da bi bilo korisno da me upoznate sa literaturom koja bi mi proširila vidike o ovoj temi, poznajem arapski i engleski jezik, pa ako znate knjige na ovim jezicima koji o tome govore bio bih zahvalan da me na njih uputite.

Unaprijed zahvalan.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021