Da li vahabiti žele stvoriti jedinstvenu svetsku muslimansku državu-Halifat?

Zbog čega je vrlo često aktivizam pripadnika vahabitskog pokreta u negativnom kontekstu i doveden u vezu sa pokretima i mrežom al-Qaide?