Poštovani,

Fino ste sročili vaš odgovor, koji me umalo rasplaka. Zaboravio sam povod našoj prepiski, ali mogu da kažem da nije bila bez razloga. Po tumačenju dekana Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu, riječ “islam” znači “potpuna predaja Bogu”. Ja, Sjajni Muhamed ili Enver Muhamed, sam veoma osjetljiv na ljude koji se uz ugodno namještenje i dobru platu “potpuno predaju Bogu”. Oni za mene nisu sljedbenici niti jednog Božijeg poslanika, vec su sljedbenici ubica Isusa Krista ili Isa pegambera i onih koji su ganjali da ubiju Muhammeda. Oni su ti koji ne dozvoljavaju da “Riječ Božija” dođe do naroda. Da se Riječ Božija spusti na Zemlju, da se uspostave Vječito Pravedni Zakoni Božiji ovdje na Zemlji, kako je to Allah obećao. Jeste, On je to obecao! Muhammed, s.a.v.s., je u hadisu rekao: “Ko god čuje za to trebao bi da mu dođe makar po snijegu ili ledu na sankama!” Kur'an kaže da je vrjednije malo razmiđljati nego “hafiz postati”.

Ako ste pametni, pa ja od Vas tražim da ponuđeno provjerite. Ne biste li se trebali tome obradovati? To što je vas naljutilo je ono za što se sami prodajete, a znate da to niste. Vi niste umet Muhammedov. Vas vode neki od najvećih antikrista ovoga istorijskoga trenutka. Ako to nije papa u Rimu, jeste neka isto toliko velika svinja u Mekki ili Cerić u Sarajevu. Jeste, Ja sam Riječ Bozija, ja sam Imam Mehdi, koji dolazi da svinje pobije. Tako će i biti! A ko ste vi ako niste oni kako vah nazvah?
Imam Mehdi, Enver Muhamed!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021