Da li je dozvoljeno mužu i ženi koji ne mogu imati djecu da usvoje dijete? Šta islam kaže o tome? Mnogo Vam hvala!