“Kako biste shvatili logiku islama”

Da su šije shvatile logiku islama (a u islamu nema logike) onda ne bi potirali mesh odozgo, sa gornjeg dijela stopla, nego odozdo, sa unutrašnjeg na kojem se hoda (kad bi bili logike). Ujedno i pitanje zašto ostavljate pranje nogu kod abdesta, jer ni po jednom mezhebu (od četiri) namaz vam nije isparavan. Znaju se pravila mesha za musafira i onoga koji nije na putu (24 ili 72 sata), znači namazi koje obavljate su vam nevaljani i neispravni, uostalom vi ih obavljate na pločicama i kakve veze to ima sa vjerom? Je li Poslanik stavljao pločice kada bi išao na sedždu?

“Upiranje prsta na ranu”

Žalosno je što je tako, ostavite svoju batil akidu i bićete nam braća, sve dok se to ne ostavi, uzaludni su pokušaji jedinsta i vahdeta muslimana jer je vjera i ispravna akida ta koja će ih jedino čvrsto ujediniti. Tako nešto se desilo izmađu Iranaca (uleme) i sunijske uleme Pakistana i Afganistana, čak je i potpisano od strane šija da neće psovati Poslanikove ashabe, ali to nisu ispoštovali. Uostalom, sve vrijeme mi pričas nešto okolo, reci mi sada jasno i čitko kakvog si ti mišljenja o ashabima? Jesu li nevjernici tj. murtedi? Šta kažeš na ajet: Allah je zadovoljan sa onima koji ti dadose zavjet ispod drveta (To su bili ashabi, kako Allah može biti zadovoljan s murtedima)?

Tekija koju spominješ i navodiš kao dokaz “kuna neteki halfe en-nebiji” ovdje znaći skrivati se (znači Alija je bio kukavica u ratu, tako po vama ispada, jer se skrivao iza Poslanika), a ja ne govorim o skrivanju, nego o temelju akide isna ašerija, zbog čega im je potrebna tekijja ili tukijja sa sunijama ako ih smatraju braćom? Ne, nego su sunije za vas vehabije, mušrici i kafiri jer ne vjeruju u ismet imama… U knjizi Protokoli šija na desetine tekstova iz temeljnih šijskih izvora tvrde kako Mekku i Medinu treba osloboditi od nevjernika. Možda Mekku i Medinu drže Amerikanci ili Židovi?

Dokaz koji si naveo je pod meselom “ikrah” a ne “tukjim” i u islamu je dozvoljeno pod prisilom, prijetnjom po život izgovoriti riječi ili djelo kufra.

Šta kažeš za Majke vjernika, a naročito Aišu, r.a., najdražu Poslaniku, je li kurva? (vel ijazu billah) Da nas Allah sačuva zabluda.

Hoćeš li da ti pošaljem sliku vaše šitske Kabe, jer vama ona u Mekki nije potrebna, pošto je u rukama “nevjernika” (ili je potraži na netu, pa vidi kako tavafe oko nje). Koliko to muslimani imaju kaba? A vašu sam lično vidio.

Moj profesor, koji mi je predavao firek islamije, i firek muntesibe ile-l-islam, ima tzv. Fatimin Kur'an, koji je veći od sunijskog.

Imam Malik vas tekfiri: U ajetu Muhamed je Allahov poslanik, a oni koji su sa njim… lijegize bihimul kufar – da bi njima naljutio nevjernike tj, ashabima, pa je Malik rekao: “Svako onaj ko je ljut i mrzi ashabe ubraje se u nevjernike.”

Ako ja nisam lično vidio ta dešasvanja oko Kabe, vidio sam na desetine puta šije u Medini, na Bekiji (ili na groblju šehida, tj. Uhudu) kako se vješaju i prizivaju umrle, udaraju se po obrazima i nariču (kao Srpkinje i vlahnje kod nas). U posjeti pećini Hira, čujem ih kako prizivaju Aliju i Husejna, pa im kažem: “Alija vas ne čuje, Allah je taj koji se odaziva molbama, a ne mtrvi” – jedna se žena samo osmjehnu i nastavi dalje da priziva. Možda ni to nisam vidio ili sam u snu bio?

Islamski ummet je saglasan o ispravnosti (poslije Kur'ana) Buharije i Muslimovog Sahiha. Šta kažeš za hadis “Njih ne voli osim iskreni, pravi vjernik, a ne mrzi ih osim munafik”? Misli se na Ensarije.

Na kraju (ako si Bosanac) pročitaj knjigu Halida Tulića Veliki šejtan, tamo ti je sve argumentovano, imaš i slike zločinaca koji su pokušali dignuti Harem eksplozivom u zrak, ali ih je Allah otkrio i njihove planove osujetio.

Evo sljedeća djela za čitanje (pretpostavljam da poznaješ i arapski):

1) Usulu šija isna ašerije (Nasir El-Kafar) Ova knjiga je u tri toma, i za svako pitanje pisac je naveo riječi i knjige šijske uleme, jer ti tražiš dokaze, a ne samo optužbe.

2) Minhadžu sunne en-nebevije (Ibn Tejjmije) 9 tomova

3) El-milel ve nihal (Šehrestani)

4) Dirasetu firek fi tarih muslimin (šije i havaridž) Ahmed Dželi

Pogledaj rasprave sa kanala “Mustekila” između šija i sunija, ako ti bude trebalo još, javi se.

Molim Allaha da budem u društvu desetorice obradovane Džennetom, a svako ko psuje ashabe da bude u društvu Ebu Lu'lua Nedžusije (Vidi slike kako mu veličaju grob i kako je ukrašen kao kod kršćana cvijećem i svijećama).

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021