Da li se može dati jasan odgovor u vezi sa tim kakva je uloga znanja u voljnim djelima, i kakvu posredničku neophodnost znanje ima kod ovih djela.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021