Eselamu alejkum
Bila bi vam zahvalna ako bi ste mi mogli objasniti sljedeci hadis, jer ostajem zbunjena pred cinjenicom da je naredeno da se ubija jedna vrsta zivotinje…?
Ibn Ebu-Hatim prenosi od štićenice El-Fakiha ibn El-Mugire El-Mahzumije, koja je rekla: “Ušla sam kod h. Aiše i u njenoj sobi vidjela štap, pa sam je upitala: ‘Majko pravovjernih, šta radiš sa ovim kopljem?’ Odgovorila je: ‘Ubijamo guštere, jer je Poslanik, s.a.v.s., rekao: /184/ ‘Kada je Ibrahim bačen u vatru, sve zemaljske životinje nastojale su da ugase vatru, a samo je gušter nastojao da je raspaljuje prema Ibrahimu, pa je Poslanik, s.a.v.s., naredio njegovo ubijanje”.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021