0 Comments

“Tron” (Arš) i “Stolica” (Kursij)

Imam Džafer Sadik (as) je bio upitan za sljedeci ajet: “Njegov Prijesto obuhvata i nebesa i zemlju…” (Kur'an 2:255)
Rekao je: “Prijesto” označava Njegovo znanje, i ajet znači: “Njegovo znanje obuhvata i nebesa i zemlju”

U drugoj predaji od Imama Džafera Sadika (as) nalazimo sljedeće riječi: “Nebesa i zemlja su potpuno u Njegovom Kursiju” tj. Znanju

Drugi čovjek je došao kod Imama Džafera Sadika (as) i tražio objašnjenje za “Arš iznad vode”.
Imam (as) upita: “Šta kažu oni”?
Čovjek reče: “Oni kažu da je Allahov Prijesto iznad vode i da On sjedi na njemu” Imam (as) reče: “To je zaista laž! Ko god vjeruje da se Allah sadrži i nosi, upoređuje Ga sa stvorenjima! I, da to što Ga nosi, mora, prema tome, biti snažnije od Njega”!
Čovjek je bio zgranut i neko vrijeme je šutio, a onda je upitao: “Mogu li da budem tvoj otkup! Dozvoli da od tebe saznam pravo značenje” Imam (as) reče: “U mnogim Kur´anskim ajetima, riječ “Arš” se javlja u različitim kontekstima. U svakom tom slučaju, značenje je ili “kraljevstvo” ili “vlast”, ili “znanje”.
Pod prijestoljem Božijim se razumije sve što postoji.
samo me zanima kratakk odgovor…da vas ne smaram sa pitanjima o Arsu…da li je ovo tacno ili ne….samo DA ili NE i hvala Vam jer dali ste mi na svako pitanje najbolji odgovor ali oko Arsa nikako nisam shvatio nikoga i sve me strah da do Sudnjeg dana mi to nece prestat okupirati misli

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021