Da li musliman može bez grijeha ili ako se pokaje ubiti čovjeka ako mora spasiti svoj život.