Assalam alaykom poštovani Sheikh,
Da li je moguće da čovjek bude istovremeno i Sufi i Sljedbenik Ehlibejta (a.) ? Ps: .., da čovjek slijedi Ehlibejtski (a.) Ahkam, Tefsir, Aqaid, Fikh.., itd, a da bude pripadnik nekog tarikata (da pravi Zikir, kao što to pravi Sufije, da slijedi neki Pir itd).

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021