Esselamu alejkum. Kako biste Vi, uvaženi profesore, objasnili i ocijenili sličnosti i razlike između šiizma i sufizma? Da li su korijeni sufizma u korijenima šiizma ili obrnuto, pošto je oboma glavna tačka Ehli-bejt?