Eselamu alejkum, uvaženi brate po vjeri. Smatram da nam je danas najviše potrebno razumijevanje između muslimana, prije svega šija i sunija, ja ne znam kako je to kod šija jer nisam dolazio u kontakt sa takvom braćom, ali znam da kod mnogih sunija pa i kod mene vlada mišljenje da šije mrze Ebu Bekra, Omera, Osmana, Aišu itd. i to je glavni razlog što nema veće saradnje i većeg osjećaja za islamsko bratsvo. Ja volim mnogo čitati o Aliji, Hasanu, Husejnu, Džaferu ali kad vidim da šije, recimo, nikad neće ništa napisati pozitivno o ashabima prije svega mislim na one nabrojane, onda bi padne mrak na oči pa kažem u sebi, pa i oni su volili Resula, .a.s, i oni su bili najbolji prijatelji sa Ehli-bejtom, zašto se tako jednostavno oni izbjegavaju? Ja nikoga ne izbjegavam, već volim pogotovo Resulovu porodicu na koju donosim svakodnevno dosta salavata i da me Allah proživi sa Dženetlijama.

Možete li mi više reći o zejdijama? Oni su vrlo slični hanefijama, imaju isti fikh, i Ebu Hanife je učio od Ehli-bejta, možda zbog toga su im indentični fikhski propisi, pa možete li mi malo to pojasniti?

Preporučite mi knjigu koja govori o Ehli-bejtu, ali da je dosta vjerodostojna jer sam primjetio da mnogi žele da iskoriste porodicu Poslanika,.a.s., kako bi proklinjali Ebu Bekra, Omera, Osmana pa čak i posjećuju kabur ubice Omera.r.a.

Da Vas Allah nagradi za Vašu iskrenost i rad u ime Allaha, dž.š.

Možete li mi reći koja još zbirka hadisa postoji koja se prenosi od Ehli-bejta da je Muhamed, a.s., rekao? Volio bih to pročitati. Molim Allaha, dž.š., da Vas obilno nagradi i da Vam podari Džennet i nas sunnije približi vama šijama, a i vas da približi nama sunnijama kako bi se jednog dana zvali samo Allahovim robovima bez podjela. Neka je salavat i selam na Muhameda, s.a.v.s, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021