Mir s vama uvaženi učitelju. Postavit ću vam nekoliko pitanja zbog toga što su međusobno povezana.
Da li postoji više vrsta razuma? Na šta se misli kada se spominje razum u Kur´anu, da li je to ovaj razum kako ga mi shvatamo, kojim se služimo da shvatimo nepoznanicu na osnovu poznatih činjenica, i da pravimo sudove, zapravo deduktivno i induktivno zaključivanje?
U nekim predajama od Poslanika i Imama se kaže da životinje također imaju nefs, zajedno komuniciraju, imaju vjerovanje, imaju Sudnji dan. A u Kur´anu se spominju životinje koje razgovaraju sa Sulejmanom a.s., donose vijesti, zaključuju itd. Dok se u jednoj predaju kaže da je anđelima dat razum, ljudima razum i strasti a životinjama strasti. U jednoj poznatoj predaji od Imama Sadika mir s njim se kaže da je razum ono čime se shvata istina i obožava Gospodar. A poznato nam je da sva stvorenja čine tesbih i veličaju Gospodara a da mi to veličanje ne shvatamo.

Da li se radi o nekom drugom razumu kojeg mi posjedujemo, ili mi svi imamo razum.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021