Selamun ‘alejkum, _Obzirom da u Vašim odgovorima često potencirate islamsko jedinstvo, molio bih da odgovorite na slijedeće. Naime, nije nepoznato da među šijja strujama ima i umjerenih i radikalnih. Kakav je Vaš stav,a i većine šijja učenjaka, o ljudima poput Yassera Habiba, te njegovog merdže, koji npr. otvoreno moli za prokletstvo na imama Hameneija, o stavu prema sunnijama da ne govorimo._Stava sam da se sa takvim ljudima, tj. ljudima tekfir ideologije, treba energično obračunati, kako u našim sunni poljima, tako i u vašim.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021