Selam.
Zašto je pas nečist, da li o tome postoji kur'anski ajet ili hadis?